Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

הקמת חברות

פירמת סהארא מתמחה בפתיחת חברות, ייעוץ שוטף לבעלי חברות וסיוע בתכנון מס נכון בעקבות הקמת חברה. בעמוד זה תוכלו לקבל הצצה לתהליך ההקמה של חברה בע״מ, ולמחויבות שעומדת בפני בעלי חברה בע״מ בכל הקשור להתנהלות חשבונאית ומיסויית. כתמיד, נשמח לסייע לכם באופן ספציפי בכל שאלה בנושא.

מהי חברה בע״מ
חברה בע”מ, הינה התאגדות מספר אנשים או יחיד בביצוע פעילות עסקית, על פי רוב למטרת רווח. בעלי המניות מנהלים את החברה על פי רוב או ממנים מנכ”ל.

האם כדאי לפתוח חברה בע”מ?
ניתן להקים עסק על ידי פתיחת עוסק מורשה (עצמאי) או חברה בע”מ. לשתי האפשרויות הללו ישנם יתרונות וחסרונות כמובן, התאגדות כחברה בע”מ מסייעת בתדמית העסק בעיני לקוחות פוטנציאליים לדוגמא.

מי יכול לפתוח חברה בע”מ?
אדם פרטי, תאגיד או יחיד.
בע”מ- בערבון מוגבל, משמעותו – החברה מוגבלת בהתחייבויותיה, עד גובה נכסיה, כלומר: כאשר בעל המניות נותן ערבות אישית, הוא אחראי באחריות ישירה לכלל ההתחייבויות של החברה.

תהליך הקמת חברה בע״מ
על מנת לפתוח חברה בע”מ, יש צורך ברישום ברשם החברות במשרד המשפטים.
בעת הקמת החברה, בעלי המניות יחליטו בהחלטה משותפת על אופן חלוקת האחזקות בחברה (חלוקת אחוזי המניות). בעלי המניות ידרשו להסדיר את תקנון החברה אשר מעגן בהלימה את מערכת היחסים העסקית בין בעלי המניות לבין החברה ובין בעלי המניות עצמם.
על מסמכי ההתאגדות להיות חתומים בידי עורך דין, אותם יש להעביר לרשם החברות בעת מילוי בקשה לפתיחת החברה.

התנהלות חשבונאית של חברה בע״מ
חברה בע”מ חייבת לנהל את ספריה בהנהלת חשבונות כפולה (דו צדדית על פי חוק).

הנהלת החשבונות של חברה בע”מ יקרה לרוב יותר מזאת של העוסק המורשה. חברה בע”מ חייבת להגיש דוח מבוקר על ידי רואה חשבון. לחברה בע”מ אפשרות לחלק דיבידנד: בעלי המניות יקבלו את חלקם היחסי בהון המניות של החברה.

חסכון לחברה בע”מ עוסק מורשה (עצמאי) חייב לפי חוק בתשלום ביטוח לאומי ודמי בריאות בגין כל הכנסותיו, לעומת זאת אם יעבוד באמצעות חברה בע”מ, רק המשכורת שימשוך תחויב בביטוח לאומי ורווחי החברה המחולקים כדיבידנדים יהיו פטורים מתשלום זה.
עוסק מורשה (עצמאי) משלם מס הכנסה לפי מדרגות מס קבועות וביחס ישר להכנסותיו, אחוז המס השולי המרבי לעוסק מורשה (עצמאי) הינו 50% לשנת 2014, כאשר מס זה מכיל בתוכו גם מס נוסף בשיעור 2%.

לחברה בע”מ תהליך הקמה הכולל פתיחת חברה, תשלומי אגרות שונות, ניהולי ספרים בעלויות גבוהות יותר מעוסק מורשה (עצמאי), אך יש לזכור, כי כל ההוצאות הנ”ל מוכרות בהחלט במס.

כפי שסקרנו עד כה, אנו ממליצים על פגישת ייעוץ עם רואה חשבון מפירמת ברזלי, על מנת לבחון את הפרמטרים השונים מחברה לחברה, אשר תלויים בתחום העיסוק, במחזור ההכנסות הצפוי ובהשקעות השותפים או היחיד.

מיסוי הכנסות של חברה בע״מ
מס החל על חברה הינו 46.1% ומורכב ממס חברות החל על הכנסה החייבת בשיעור של 23% וממס נוסף של 30% החל על הדיבידנד. בשל חלוקת המיסוי המסוימת הנ”ל, לחברה בע”מ ישנה אפשרות לדחות את תשלום המס בגין דיבידנד (חלוקת רווחים) ובכך גם ניתן להימנע מתשלום מס נוסף. לפיכך בבואנו לבחון את חלוקת הרווחים ומשמעותה, רצוי להתייעץ עם רואה חשבון בנושא המסים.

פירמת סהארא תשמח לסייע, לייעץ ולעמוד לרשותכם בכל הנוגע לאופן הקמת החברה, פתיחתה והתהליך הכרוך בכך.

يمكنكم التواصل معنا عبر تعبئة الاستمارة التالية وسنتواصل معكم بأقرب وقت ممكن

 ساعات الدوام 

شركاتنا

مجموعة شركات مركز عدي للأعمال

SAHARA LOGO
شركة سهارى

استشارات اقتصادية

cropped-ADI-NEW-LOGO.png
د. وائل كريم

ادارة وتدقيق حسابات

DAR SALAM LOGO
دار السلام

للإستثمار في الأمارات ​​

SPEED 3 LOGO
سبيد 3

شركة وقود