Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

תמריצים ותמיכות ממשלתיות ואחרות

ארגונים הנמצאים בתהליכי צמיחה בוחנים מקרוב אפשרויות מימון וסיוע ממקורות שונים, ביניהם ארגונים בינלאומיים ומקורות ממשלתיים, המציעים מגוון תמריצים ותמיכות ממשלתיות בנוסף או חלף לערוצים בנקאיים או פרטיים.

מדינת ישראל וגופים וולונטריים שונים (ישראלים ובינלאומיים) מעוניינים לעודד ביצוע פעילויות כלכליות. העידוד ניתן באמצעות פטורים והקלות ממיסים, מענקים ו/או תמיכות.

דוגמאות לגורמים המעניקים תמריצים ותמיכות:

 • הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית / המדען הראשי
 • מרכז השקעות ורשות המסים.
 • משרד הכלכלה והתעשייה (כולל בגין תמריצי תעסוקה ועידוד השיווק)
 • קרנות בינלאומיות
 • קרנות סיוע אחרות (כגון: הקרן לעסקים קטנים ובינוניים; קרן ההלוואות ליצואנים; התאחדות התעשיינים).

במשרד צוות של רואי חשבון המרכז את מאגרי הידע בנושאי תמריצים ותמיכות.

חברי הצוות משתתפים בצוותי החשיבה של הלקוחות בעת חשיבה על מיזם חדש ומסייעים בבניית תקצוב המיזם ועריכת הבקשה לתמריץ / תמיכה.

לפירמה שלנו ידע וניסיון רב בנושא תמריצים ותמיכות הנובע מליווי לקוחותינו, כמו גם מעצם היותנו מבקרים ויועצים עבור ומטעם גורמים המעניקים את התקציבים והתמיכות.

תחומי הפעילות:

 • ייעוץ וזיהוי תמריצים ותמיכות המוצעים לפעילות הנבחנת.
 • יעוץ לגבי הקריטריונים המזכים בתמריץ או בתמיכה.
 • סיוע בעריכת בקשות.
 • סיוע בהגשת דיווחים שוטפים הנדרשים לרשויות והנפקת אישורי רו”ח נדרשים.
 • עריכת וביקורת דוחות ביצוע.
 • ייצוג בפני הגורמים המתמרצים.
 • סיוע בבניית כלי בקרה ודיווח בהתאם לדרישות הגופים התומכים / מתקצבים.

שירותים אלה מתבססים על מחויבותנו להעניק שירות איכותי ומהיר ללקוחותינו, ולאתר עבורו הזדמנויות עסקיות רלוונטיות. כל אלה תוך שמירה על שירות ענייני, מקצועי ואכפתי.

يمكنكم التواصل معنا عبر تعبئة الاستمارة التالية وسنتواصل معكم بأقرب وقت ممكن

 ساعات الدوام 

شركاتنا

مجموعة شركات مركز عدي للأعمال

SAHARA LOGO
شركة سهارى

استشارات اقتصادية

cropped-ADI-NEW-LOGO.png
د. وائل كريم

ادارة وتدقيق حسابات

DAR SALAM LOGO
دار السلام

للإستثمار في الأمارات ​​

SPEED 3 LOGO
سبيد 3

شركة وقود